EU projekti

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„DensINOVA - Komercijalizacija inovacija u dentalnoj protetici za zdraviji i kvalitetniji život s osmjehom na licu“ referentne oznake KK.03.2.2.06.0055 po natječaju Inovacije u S3 područjima

Kratki opis projekta (operacije):

Projekt se odnosi na pribavljanje strojeva i opreme koji su neophodni da bi se novi proizvodi mogli plasirati na tržište. Aktivnosti uključuju ulaganje u materijalnu imovinu, uvođenje inovacije organizacije poslovanja, uvođenje inovacije proizvodnog procesa, pomoćne aktivnosti za uvođenje inovacija i komercijalizaciju, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Svrha projekta je uvođenjem inovacije procesa i organizacije poslovanja u poduzeće Neo Dens koje se bavi proizvodnjom stomatološke protetike i implantologije, kroz ulaganje u materijalnu imovinu i zapošljavanje, komercijalizirati dva inovativna proizvoda – konstrukciju i abutmente kao i jednu inovativnu uslugu – doradu dizajna proizvoda korištenjem digitalnih biblioteka te ih plasirati na ciljana tržišta, što će rezultirati rastom prihoda od prodaje i rastom broja zaposlenih. Komercijalizacija se provodi u S3 području Zdravlje i kvaliteta života.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.669.094,88 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 9.481.594,88 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 4.531.547,44 kn

 

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

11.05.2020. – 11.05.2022.

Kontakt osobe za više informacija:

Marko Živko, direktor
e-mail: marko.zivko@neo-dens.hr

Linkovi:

http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/inovacije-u-s3-podrucjima

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„Certificiranje dentalnih proizvoda“ referentne oznake KK.03.2.1.12.0120 po natječaju Certifikacijom proizvoda do tržišta

Kratki opis projekta (operacije):

Projekt se odnosi na pribavljanje certifikata dentalnih proizvoda, pripremu propisane tehničke dokumentacije, prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, transporta proizvoda do akreditiranog tijela te upravljanje projektom

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Svrha projekta je povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima tvrtke da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da tvrtka iskoristi prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima, čime će se omogućiti povećanje udjela na tržištu, rast prihoda od prodaje, rast izvoza, očuvanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 906.000,00 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 906.000,00 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 770.100,00 kn

 

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

15.04.2021. – 15.04.2022.

Kontakt osobe za više informacija:

Marko Živko, direktor
e-mail: marko.zivko@neo-dens.hr

Linkovi:

http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-faza-ii