Tjedna akcija 5.9.2022. - 19.9.2022. - 15%

-0
Hydrogum 5 453g Zhermack
€13,03
-20%
Express STD Putty 2x305ml (7312) 3M Espe
€73,79 €59,03
-20%
Filtek Z250 Syringe Refill A3 4g 3M Espe
€37,19 €29,75
-20%
Filtek Z250 Syringe Refill A2 4g 3M Espe
€37,19 €29,75
-0
Orthoprint Alginate 500g Zhermack
€11,29
-0
Ultrapak Plain Cord 00 244cm (9332) Ultradent
€23,44
-0
Occlufast Rock 2x50ml Zhermack
€46,01
-0
Ultrapak Plain Cord 0 244cm (9333) Ultradent
€23,44