Tjedna Akcija 5.9. - 19.9.2022. - LETAK

-0
i-FLOW LC Nano Hybrid Flow Syringes 2x2g A2 + 2x2g... i-Dental
€60,52
-0
Hydrogum 5 453g Zhermack
€13,03
-0
i-GEL 37% Phosphoric Acid Etch Gel Syringe 4,3g + 5x... i-Dental
€8,02
-0
i-FLOW LC Nano Hybrid Flow Syringe A2 2g + 3x... i-Dental
€18,23
-0
i-GEL 37% Phosphoric Acid Etch Gel Syringes 4x4,3g + 20x... i-Dental
€28,43
-0
i-FLOW LC Nano Hybrid Flow Syringe A3 2g + 3x... i-Dental
€18,23
-20%
Cavit-G Gray 28g (44313) 3M Espe
€18,23 €14,58
-20%
Cavit-W White 28g (44130) 3M Espe
€18,23 €14,58