Tjedna Akcija 2.5. - 15.5.2022. -10%

-10%
Hydrogum 5 453g Zhermack
€13,03 €11,73
-15%
Express STD Putty 2x305ml (7312) 3M Espe
€73,79 €62,72
-0
-10%
-0
Filtek Z250 Syringe Refill A3 4g 3M Espe
€37,19
-15%
BMS White Gel Kit 38% 2x2,5ml + Gingiva Protection LC... BMS
€56,43 €47,97
-0
-10%
Orthoprint Alginate 500g Zhermack
€11,29 €10,16